bs-instrumenten.jpg

Instrumenten

Mechelse hoofdafdeling

Studieklavieren en piano's

De Mechelse afdeling van de Beiaardschool Jef Denyn heeft zes beiaardklavieren en vier piano's. Op deze instrumenten kunnen de leerlingen ook buiten de lesuren oefenen.

 

Schoolbeiaard 

De beiaard van het Hof van Busleyden heeft 49 klokken uit 1953, gegoten door Marcel Michiels Jr. Op deze beiaard mogen leerlingen oefenen.

 

Sint-Romboutstoren

De zware beiaard van de Sint-Romboutstoren dient voor lessen, examens en concerten. Studenten van de hogere graad mogen onder bepaalde voorwaarden ook op de Sint-Romboutsbeiaard oefenen.

 

Afdelingen

De afdelingen buiten Mechelen hebben een studieklavier en een beiaard. Het studieklavier is altijd beschikbaar, de beiaard kan bespeeld worden volgens de plaatselijke regeling.