Stages / Masterclasses / specialisatiegraad

In het studietraject van de hogere graad zijn veel stagebespelingen voorzien: op de Mechelse beiaarden in de Sint-Romboutstoren, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, het Hof van Busleyden en op de instrumenten van de afdelingen. Jaarlijks zijn er projecten in Brakel en Goes. 

Tijdens het schooljaar organiseren we ook regelmatig masterclasses.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 treedt het nieuwe decreet van het deeltijds kunstonderwijs in werking. Dit biedt voortaan aan alle afgestudeerden de kans om zich in te schrijven voor één of twee specialisatiejaren. Daarin kan een keuze gemaakt worden uit de volgende vakken: beiaardspel; improvisatie; compositie en arrangement. Uiteraard kan men ook gaan voor het volledige pakket.

De lessen kunnen plaatsvinden op regelmatige basis met een wekelijks ritme of geconcentreerd op een met de leraar afgesproken moment. In de specialisatiegraad worden geen evaluaties georganiseerd en is er ook geen getuigschrift aan de opleiding verbonden. Wel wordt op het einde van het schooljaar een attest afgeleverd met vermelding van de gevolgde lessen.

Inschrijven voor 2019-2020 kan via https://beiaardschool.mechelen.be/opleiding kan vanaf juni 2018 met het inschrijvingsformulier. De tarieven worden vermeld op het formulier.

Of neem contact op met het secretariaat: beiaardschool@mechelen.be  

 

Some while ago, you graduated at the Royal Carillon School “Jef Denyn” in Mechelen. With the start of the new school year 2018-2019 the new decree of the Flemish Government for the art schools comes into effect. The new decree makes it possible for alumni to enroll for one or two years of specialization. A choice can be made out of the following courses: carillon performance; improvisation; composition and arrangement. It is of course also possible to follow the full program.

Lessons can be organized every week on a regular schedule or concentrated on appointment with the teachers. There will be no evaluations organized for this program and there is no diploma. However, a certificate of participation to the program will be available.

Registration for next school year is possible on https://beiaardschool.mechelen.be/en from June 2018. The rates of the fee are mentioned in the registration document.

You can also contact the secretary: beiaardschool@mechelen.be